Προφίλ των ελληνικών συνεργασιών, για την πενταετία 2010-2014
Δεδομένα: Web of Science, 2000-2014