Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2014

Σας παρουσιάζουμε τη νέα μας έκδοση για τις ελληνικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με βιβλιομετρικούς δείκτες για την περίοδο 2000-2014 και δεδομένα από τη βάση δεδομένων Web of Science της Thοmson Reuters.

Η έκδοση αυτή αποτελεί καρπό μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2010, και με τον δυναμικό τρόπο παρουσίασής της, την περιοδικότητά της και τη συνέχεια που πλέον τη χαρακτηρίζει, καθιερώθηκε στη συνείδηση της ερευνητικής κοινότητας και των διαμορφωτών πολιτικής στην Ελλάδα. Μάλιστα, σε συνδυασμό με την παραγωγή βιβλιομετρικών δεικτών με τη χρήση δεδομένων από τη βάση δεδομένων Scopus της Elsevier, συνιστά μία ολοκληρωμένη προσπάθεια διαχρονικής αποτύπωσης της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον.

Η χρήση και αξιοποίηση των βιβλιομετρικών δεδομένων διευρύνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια δικαιώνοντας την επιλογή μας. Οι βιβλιομετρικοί δείκτες έχουν πλέον συστηματική παρουσία μεταξύ των στατιστικών που χρησιμοποιούνται σε καθιερωμένες διεθνείς εκδόσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, για την αποτύπωση των ερευνητικών συστημάτων των διαφόρων χωρών, την ερμηνεία σύνθετων φαινομένων όπως η διεθνής κινητικότητα των ερευνητών και τα επιστημονικά δίκτυα, την πρόβλεψη τάσεων στην επιστημονική παραγωγή. Στο πρόσφατο  Blue Sky Forum του 2016, το εμβληματικό φόρουμ εμπειρογνωμόνων και ειδικών που διοργανώνει ο ΟΟΣΑ κάθε 10 χρόνια για τη μέτρηση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, οι βιβλιομετρικοί δείκτες είχαν εξέχουσα θέση.

Από την πλευρά μας, παρακολουθούμε τις διεθνείς αυτές εξελίξεις και τάσεις στον χώρο και σχεδιάζουμε να ενσωματώσουμε και νέους δείκτες στις προσεχείς μας εκδόσεις.

Παράλληλα, στηρίζοντας δυναμικά εδώ και μια δεκαετία την πολιτική της ανοικτής πρόσβασης, μιας πολιτικής που φιλοδοξεί να πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο της χρήσης επιστημονικών αποτελεσμάτων μέσα από την ελεύθερη διάθεσή τους, στην παρούσα ηλεκτρονική έκδοση, όπως και στην προηγούμενη, τα δεδομένα που παρουσιάζονται σε κάθε διάγραμμα είναι διαθέσιμα σε αρχεία csv έτσι ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να τα χρησιμοποιήσει για περαιτέρω επεξεργασία. Φιλοδοξούμε ότι η ελεύθερη διάθεση των δεδομένων θα επιτρέψει δευτερογενείς αναλύσεις από περισσότερες ερευνητικές ομάδες, αυξάνοντας τις πτυχές που διερευνώνται και τον βαθμό κατανόησης του ερευνητικού συστήματος της χώρας μας. 

Δρ. Εύη Σαχίνη

Διευθύντρια ΕΚΤ