Κατηγορίες Φορέων

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των επιστημονικών δημοσιεύσεων και οι κυριότεροι φορείς οι οποίοι επιτυγχάνουν τους υψηλότερους βιβλιομετρικούς δείκτες σε κάθε κατηγορία. Τα στοιχεία αναφέρονται στην τελευταία πενταετία 2010-2014 της εξεταζόμενης περιόδου 2000-2014.

 

Πανεπιστήμια:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Πανεπιστήμια» με αριθμό δημοσιεύσεων (και μερίδιο), για την περίοδο 2010-2014, 14.415 (30,2%) και 10.357 (21,7%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό μεγαλύτερο από την τιμή 71,1% που αντιστοιχεί στον ελληνικό μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (77%) και του Πανεπιστημίου Κρήτης (76,9%). Επίσης, ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (74,8%), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (72,8%), και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (71,1%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών:  Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην περίοδο 2010-2014. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 108.276 αναφορές έχει μερίδιο 38,3% στις αναφορές των Πανεπιστημίων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 60.327 αναφορές έχει μερίδιο 21,3%.

Απήχηση δημοσιεύσεων: Οι δημοσιεύσεις δέκα Πανεπιστημίων υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Την πενταετία 2010-2014, μικρός αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο επιτυγχάνει τους υψηλότερους σχετικούς δείκτες απήχησης (1,92, 1,48 και 1,43 για τα δύο τελευταία, αντίστοιχα). Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,29 και για τα δύο), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,23), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1,18), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1,11), και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1,08).

 

ΤΕΙ:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «TEI», με αριθμό δημοσιεύσεων (και μερίδιο), για την περίοδο 2010-2014, 630 (20,1%) και 482 (15,4%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό μεγαλύτερο από την τιμή 71,1% που αντιστοιχεί στον ελληνικό μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του TEI Ηπείρου (77,1%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών:  Οι περισσότερες  αναφορές στην περίοδο 2010-2014 αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Κρήτης στην περίοδο 2010-2014. Το ΤΕΙ Αθήνας με 1.834 αναφορές έχει μερίδιο 17,4% στις αναφορές των ΤΕΙ, και το ΤΕΙ Κρήτης με 1.766 αναφορές έχει μερίδιο 16,8%.

Απήχηση δημοσιεύσεων: Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο σημειώνουν πέντε ΤΕΙ. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2010-2014 οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων έχουν σχετικό δείκτη απήχησης 1,94. Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται επίσης οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (1,34), το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (1,12), το ΤΕΙ Κρήτης (1,09) και η ΑΣΠΑΙΤΕ (1,06).

 

Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» με αριθμό δημοσιεύσεων (και μερίδιο), για την περίοδο 2010-2014, 2.384 (30,2%) και 2.294 (29,1%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Με την εξαίρεση του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, οι δημοσιεύσεις όλων των υπόλοιπων Ερευνητικών Κέντρων ΓΓΕΤ λαμβάνουν αναφορές μεγαλύτερες από την τιμή 71,1% που αντιστοιχεί στον ελληνικό μέσο όρο. Αναλυτικά τα ποσοστά ανά Ίδρυμα είναι: Φλέμινγκ (87,7%), Παστέρ (82,1%), ΕΑΑ (78,1%), ΙΤΕ (78,3%), Δημόκριτος (77,4%), ΕΛΚΕΘΕ (75,8%), ΕΕΑΕ (75,0%), ΕΙΕ (74,6%) και ΕΚΕΤΑ (73,0%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών:

Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν στις δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και του ΙΤΕ στην περίοδο 2010-2014. Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος με 21.672 αναφορές έχει μερίδιο 34,0% στις αναφορές των Ερευνητικών Κέντρων ΓΓΕΤ και το ΙΤΕ με 20.029 αναφορές έχει μερίδιο 31,4%,

Απήχηση δημοσιεύσεων: Η σχετική απήχηση εννέα Ερευνητικών Κέντρων ΓΓΕΤ υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο την περίοδο 2010-2014. Αναλυτικά τα ποσοστά ανά φορέα είναι: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (1,86), Φλέμινγκ (1,76), Δημόκριτος (1,52), Παστέρ (1,44), ΕΛΚΕΘΕ (1,36), ΙΤΕ (1,18), ΕΚΕΤΑ (1,11), ΕΑΑ (1,08) και ΕΕΑΕ (1,04).

 

Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς:

Αριθμός δημοσιεύσεων: Η Ακαδημία Αθηνών και ο Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς» με αριθμό δημοσιεύσεων (και μερίδιο), για την περίοδο 2010-2014, 1.150 και 573, αντίστοιχα

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό μεγαλύτερο από την τιμή 71,1% που αντιστοιχεί στον ελληνικό μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών (79,7%), του ΜΑΙΧ (74,7%), των Φορέων του Υπουργείου Υγείας (73,6%) και του ΕΚΒΑΑ (71,7%).

Αριθμός αναφορών:

Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν στις δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών και του Ελληνικού Αγροτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ στην περίοδο 2010-2014. Η Ακαδημία Αθηνών έχει 10.786 αναφορές, ενώ ο Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ 2.621.

Απήχηση δημοσιεύσεων: Οι δημοσιεύσεις πέντε Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Την πενταετία 2010-2014, την υψηλότερη απήχηση επιτυγχάνει ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,63 και οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών (1,34). Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν και οι δημοσιεύσεις των Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού (1,17) και των Φορέων του Υπουργείου Υγείας (1,13), καθώς και οι δημοσιεύσεις του ΔΗΜΗΤΡΑ (1,10).

 

Δημόσια Νοσοκομεία:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων:

Το Ιπποκράτειο Αθηνών και το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία Δημόσια Νοσοκομεία στην κατηγορία «Δημόσια Νοσοκομεία» με αριθμό δημοσιεύσεων (και μερίδιο), για την περίοδο 2010-2014, 770 (12,1%) και 631 (9,9%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό μεγαλύτερο από την τιμή 71,1% που αντιστοιχεί στον ελληνικό μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης (79,6%) και του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα (76,2%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών:

Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν στις δημοσιεύσεις του Ιπποκράτειου Αθηνών και του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού στην περίοδο 2010-2014. Το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης με 5.497 αναφορές έχει μερίδιο 14,6% στις αναφορές των Δημόσιων Νοσοκομείων και το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός με 4.207 αναφορές έχει μερίδιο 11,2%,

Απήχηση δημοσιεύσεων: Για την περίοδο 2010-2014, οι δημοσιεύσεις επτά Δημόσιων Νοσοκομείων υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Την  υψηλότερη  απήχηση  έχουν  οι  δημοσιεύσεις  του  Νοσοκομείου Θεαγένειο με  σχετικό  δείκτη  απήχησης 2,34. Σχετικό δείκτη απήχησης υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν και οι δημοσιεύσεις του Νοσοκομείου Σωτηρία (1,30), του Λαϊκού (1,17), του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης (1,08), του Ιπποκράτειου Αθηνών (1,05), και του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου (1,01, αμφότερα).

 

Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων:

Το Νοσοκομείο Υγεία και το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν  παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» με αριθμό δημοσιεύσεων (και μερίδιο), για την περίοδο 2010-2014, 287 (14,5%) και 243 (12,2%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό μεγαλύτερο από την τιμή 71,1% που αντιστοιχεί στον ελληνικό μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν (90,5%), του ΑΙΒΕ (85,4%), του Νοσοκομείου Metropolitan (82,6%), και του Ομίλου Ευρωκλινικής (71,8%). Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών:

Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν στις δημοσιεύσεις του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν και του ΑΙΒΕ στην περίοδο 2010-2014. Το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν  με 3.160 αναφορές έχει μερίδιο 22,1% στις αναφορές των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας και το ΑΙΒΕ με 2.189 αναφορές έχει μερίδιο 15,3%,

Απήχηση δημοσιεύσεων: Για την περίοδο 2010-2014, οι δημοσιεύσεις πέντε Ιδιωτικών Φορέων Υγείας υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Την  υψηλότερη  απήχηση  έχουν  οι  δημοσιεύσεις  της κλινικής Αγίου Λουκά με  σχετικό  δείκτη  απήχησης 3,23. Σχετικό δείκτη απήχησης υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν και οι δημοσιεύσεις από το ΑΙΒΕ (1,94), το Νοσοκομείο Metropolitan Λαϊκό (1,75), το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν  (1,47) και το Νοσοκομείο Υγεία (1,26).

 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Νοσοκομείου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Νοσοκομεία που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2000-2014, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2000-2014, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε Πανεπιστήμιο παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2000-2014, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε ΤΕΙ παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα ΤΕΙ τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις την περίοδο 2000-2014.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε Ερευνητικό Κέντρο παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Ερευνητικά Κέντρα τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2000-2014, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε Ερευνητικός Φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2000-2014, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Νοσοκομείου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Δημόσια Νοσοκομεία που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2000-2014, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2000-2014, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.