4.3 Δείκτες απήχησης

Ο σχετικός δείκτης απήχησης που έχουν συνολικά οι δημοσιεύσεις κάθε Πανεπιστημίου σε σχέση με το δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο απεικονίζεται στα Διαγράμματα 4.3.1 και 4.3.2.* Ο δείκτης έχει υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία (δημοσιεύσεις και αναφορές) της τελευταίας πενταετίας 2010-2014, μετά από «κανονικοποίηση» ανάλογα με την κατανομή των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές.

Σε πολλά Πανεπιστήμια, οι σχετικοί δείκτες απήχησης εμφανίζονται βελτιωμένοι σε σχέση με τους δείκτες απήχησης της πενταετίας 2008-2012 ενώ ο αριθμός των Πανεπιστημίων που υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο είναι ο ίδιος (10). Την πενταετία 2010-2014, μικρός αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επιτυγχάνουν τους υψηλότερους σχετικούς δείκτες απήχησης (1,93 και 1,48 αντίστοιχα). Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (1,43 και για τα δύο), το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,29 και για τα δύο), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,23), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1,18), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1,11), και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1,08).

 

Διάγραμμα 4.3.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.3.2

Μεγέθυνση

 

 

[n1]Reference προηγούμενη μελέτη

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των δεικτών, παρουσιάζονται δύο διαγράμματα για τους δείκτες απήχησης των Πανεπιστημίων