5.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στα Διαγράμματα 5.4.1 και 5.4.2* παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τα ΤΕΙ την πενταετία 2010-2014 και κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως περιλαμβάνεται μικρός αριθμός δημοσιεύσεων (από 1 έως 2 δημοσιεύσεις) που προέρχεται από την ΑΣΠΑΙΤΕ και τα ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πειραιά, Αθήνας και Δυτικής Ελλάδας.

Τα Διαγράμματα απεικονίζουν επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2010-2014, για κάθε ΤΕΙ το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του. Η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση κάθε ΤΕΙ συγκρίνεται με την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο στις κατηγορίες 1%, 5% και 10%,  το ΤΕΙ Κρήτης στις κατηγορίες 50%, 25% και 10%, το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στις κατηγορίες 5% και 10%.

 

Διάγραμμα 5.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.4.2

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των δεικτών, παρουσιάζονται δύο διαγράμματα  για τις δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση των ΤΕΙ