8.2 Αριθμός αναφορών

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2000-2014, το ποσοστό των δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές είναι υψηλό για τα περισσότερα εξεταζόμενα νοσοκομεία. Την πενταετία 2010-2014 κυμαίνεται από 65,2% στο νοσοκομείο Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ έως 79,6% στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης, ενώ υψηλότερο ποσοστό από τον εθνικό μέσο όρο έχει και το νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (76,2%) (Διάγραμμα 8.2.1).

 

Διάγραμμα 8.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 8.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις στα δεκατέσσερα εξεταζόμενα νοσοκομεία κατά την περίοδο 2000-2014.

 

Διάγραμμα 8.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2010-2014, τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας έχει το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών (5.497 αναφορές και μερίδιο 14,6%) και ακολουθούν το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (4.207 αναφορές και μερίδιο 11,2%), το νοσοκομείο ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (4.165 αναφορές και μερίδιο 11,1%), το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης (2.026 αναφορές και μερίδιο 5,4%) και το Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (1.988 αναφορές και μερίδιο 5,3%). Τα υπόλοιπα νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5% (Διάγραμμα 8.2.3).

 

Διάγραμμα 8.2.3

Μεγέθυνση