8.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στο Διάγραμμα 8.4.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τα έντεκα εξεταζόμενα νοσοκομεία την πενταετία 2010-2014 και κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Έντεκα από τα εξεταζόμενα νοσοκομεία παρήγαγαν την πενταετία 2010-2014 ορισμένο αριθμό δημοσιεύσεων (από 1 έως 8 δημοσιεύσεις), οι οποίες κατατάχθηκαν στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως.

Το ίδιο διάγραμμα απεικονίζει επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2010-2014, για κάθε Νοσοκομείο το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του. Η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση συγκρίνεται με την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 10% και 25%. Επιδόσεις µεγαλύτερες από τον παγκόσµιο µέσο όρο εµφανίζουν στις κατηγορίες 1% και 5% τα νοσοκομεία ΣΩΤΗΡΙΑ, ΛΑΙΚΟ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών.

 

Διάγραμμα 8.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, (5%), 10%, 25% (και 50%) των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση