2.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης επιστημονικών δημοσιεύσεων National Science Indicators, το 2014 καταγράφονται 10.793 ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που ευρετηριάζει το σύστημα Web of Science. Αν και καταγράφεται μία μικρή κάμψη σε σχέση με την υψηλότερη τιμή του 2012 (11.178 δημοσιεύσεις), η διακύμανση των τελευταίων πέντε ετών είναι πολύ μικρή και ο αριθμός των ελληνικών δημοσιεύσεων κυμαίνεται μεταξύ 10.500 και 11.000 ετησίως (Διάγραμμα 2.1.1).

 

Διάγραμμα 2.1.1

Μεγέθυνση

 

Μια πρώτη προσέγγιση για την «παραγωγικότητα» του ελληνικού ερευνητικού συστήματος όσον αφορά τον αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που παράγονται, δίνουν τα Διαγράμματα 2.1.2 και 2.1.3. Το Διάγραμμα 2.1.2 αποτυπώνει τον αριθμό των δημοσιεύσεων για κάθε εκατομμύριο νομισματικής μονάδας που δαπανάται για Ε&Α στις χώρες της ΕΕ. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση, ακολουθώντας την Κροατία και τη Ρουμανία, ξεπερνώντας όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Αντίστοιχα, το Διάγραμμα 2.1.3 αποτυπώνει τον αριθμό των δημοσιεύσεων ανά ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ερευνητή για κάθε χώρα. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην δέκατη τέταρτη θέση, ακολουθώντας το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, και την Αυστρία.

 

Διάγραμμα 2.1.2

Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Κύπρο, τη Λεττονία, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα λόγω του μικρού αριθμού δημοσιεύσεων (λιγότερες από 1.500)

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 2.1.3

Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Κύπρο, τη Λεττονία, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα λόγω του μικρού αριθμού δημοσιεύσεων (λιγότερες από 1.500). Τα στοιχεία για τα ΙΠΑ των ερευνητών στη Γαλλία αφορούν το έτος 2011.

Μεγέθυνση

 

Μετά το 2011 η Ελλάδα ανακόπτει την συνεχή αύξηση που κατέγραφε στον αριθμό των παραγόμενων δημοσιεύσεων (Διάγραμμα 2.1.4). Έκτοτε, καταγράφεται αρνητική μεταβολή του αριθμού των δημοσιεύσεων με τα δύο πιο πρόσφατα έτη (2012 και 2013) να καταγράφουν πτώση όταν οι χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, με την εξαίρεση του 2014, καταγράφουν διαχρονικά θετικούς ρυθμούς της τάξης του 1%.

 

Διάγραμμα 2.1.4

Μεγέθυνση

 

Το 2014, η Ελλάδα συμμετέχει στο 2,10% των επιστημονικών δημοσιεύσεων της ΕΕ, και στο 1,06% των δημοσιεύσεων των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Όπως καταγράφεται στο Διάγραμμα 2.1.5, μετά το 2007 και μια περίοδο συνεχούς αύξησης, τα μερίδια των ελληνικών δημοσιεύσεων και η θέση της Ελλάδας υποχωρούν, τόσο στην ΕΕ όσο και στον ΟΟΣΑ.

 

Διάγραμμα 2.1.5

Μεγέθυνση

 

Με βάση το μερίδιο δημοσιεύσεών της το 2014 (1,06%), η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.1.6). Οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή δημοσιεύσεων στη ζώνη του ΟΟΣΑ είναι οι ΗΠΑ, με ποσοστό 38,8%, και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία με ποσοστά πάνω από το 10%.

 

Διάγραμμα 2.1.6

Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο λόγω του πολύ μικρού αριθμού των δημοσιεύσεών τους (λιγότερες από 1.500).

Μεγέθυνση

 

Με κριτήριο την παραγωγή δημοσιεύσεων με βάση τον πληθυσμό της, η Ελλάδα παράγει 988 δημοσιεύσεις ανά εκατ. κατοίκων και κατατάσσεται στην 25η θέση μεταξύ των 32 χωρών του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.1.7). Επικεφαλής η Ελβετία η οποία έχει 3.552 δημοσιεύσεις ανά κάτοικο.

 

Διάγραμμα 2.1.7

Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο λόγω του πολύ μικρού αριθμού των δημοσιεύσεών τους (λιγότερες από 1.500). 

Μεγέθυνση